Organizator

Organizator obiska Larsa Kolinda je Zveza tabornikov Slovenije. Njegov obisk je bil namenjen podpori in začetnim aktivnostim 40. Svetovne skavtske konference, ki jo bo leta 2014 v Ljubljani organizirala Zveze tabornikov Slovenije v sodelovanju z Organizacijo svetovnega skavtskega gibanja (World Organization of the Scout Movement). Lars Kolind je med drugim tudi aktiven član Svetovnega skavtskega komiteja.

Namen, Cilji in program Zveze tabornikov Slovenije

Namen taborništva je ustvarjati boljši svet. Svet miru, strpnosti, razumevanja, sodelovanja, ustvarjalnosti in enakih možnosti za vse ljudi. Taborniki verjamemo, da pot do boljšega sveta leži v vzgoji mladih. Zavzemamo se za celovito vzgojo, ki spodbuja telesni, intelektualni, čustveni, družbeni in duhovni razvoj posameznika in v skladu s tem je tudi nabor dejavnosti zelo širok.

Narava je naše primarno okolZveza tabornikov Slovenijeje, v katerem izvajamo svoje dejavnosti. Taborniki pustimo otrokom otroštvo in jim skozi igro ter pestre aktivnosti pomagamo ustvariti dobre temelje za razvoj celovite osebnosti. Mlad človek se razvija v stiku z naravo, s sovrstniki in s samim seboj. Učenje skozi igro in delo temelji na enakopravnosti, samostojnosti, prevzemanju odgovornosti in spopadanju z izzivi. Temelji vzgojni cilj je pripomoči k vzgoji mladega človeka, ki bo s pozitivnim pristopom odgovorno vstopal v odraslo življe-nje in se zavedal potrebe po svojem nadaljnjem razvoju.

Naši programi večinoma potekajo v naravi, na primer taborjenja, orientacijski pohodi, bivakiranja in prehrana v naravi, gibanje in preživetje v naravi, spretnostna tekmovanja, kolesarski izleti in druge aktivnosti – vse to z namenom omogočiti čim več mladim, da najdejo pozitivne vzore, spoznajo svoje zmožnosti in omejitve ter si ustvarijo dobro osnovo za vključitev v svet odraslih.
Taborniki ustvarjamo boljši svet.

40TH WORLD SCOUT CONFERENCE & 12TH WORLD SCOUT YOUTH FORUM

wsc-logo140th World Scout Conference,  11.-15. 8. 2014

  • Ljubljana, Gospodarsko razstavišče
  • 700 delegatov in 300 opazovalcev iz 160 držav

12th World Scout Youth Forum,  4.-7. 8. 2014

  • Rogla
  • 130 delegatov in 70 opazovalcev iz 100 držav

Svetovna skavtska konferenca je najvišji organ odločanja v Svetovni organizaciji skavtskega gibanja (World Organization of the Scout Movement), ki poteka vsako tretje leto. Glavna naloga konference je oblikovanje in spremljanje politike skavtskega gibanja na svetovni ravni ter sprejemanje ukrepov za nadaljnje uresničevanje poslanstva, vizije in strategije skavtstva.

Na Svetovnem skavtskem forumu mladih udeleženci, stari od 18 do 25 let, razpravljajo o aktualnih izzivih svetovnega gibanja in družbe nasploh ter iščejo rešitve zanje. Forum daje mladim priložnost za razvoj kompetenc za aktivno vključevanje v procese odločanja na vseh ravneh. Delegati in opazovalci oblikujejo in sprejemajo priporočila konferenci.

Za ZTS je gostiteljstvo obeh svetovnih dogodkov priložnost za krepitev organizacije in promocijo taborništva. Dogodek želimo v največji možni meri povezati z lokalnim okoljem. Za udeležence foruma in konference bomo organizirali različne aktivnosti, ki se jih bodo lahko udeležili tudi ostali prebivalci Slovenije. Naj naštejemo samo nekaj teh prireditev: festival iger, otvoritvena slovesnost konference, fotografska razstava fotografij, ki jih bodo prispevali avtorji z vsega sveta.
PRILOŽNOSTI ZA SODELOVANJE
Za Slovenijo in slovenska podjetja predstavljata konferenca in forum odlično priložnost za promocijo, saj bo več kot tisoč udeležencev (povprečna starost 45 let) z vsega sveta vsaj teden dni spoznavalo utrip prestolnice in naravne lepote Slovenije. V konferenčnem obdobju se bo v javnosti zvrstilo več različnih dogodkov, kjer bomo naše partnerje, pokrovitelje in donatorje ustrezno predstavili.

Konferenca nudi priložnost za krepitev diplomatskega in mednarodnega gospodarskega sodelovanja, saj so v delagacijah posameznih držav pomembni predstavniki gospodarstva, države, akademske sfere in v nekaterih primerih tudi člani kraljevih družin. V sodelovanju s protokolom RS bomo na dogodek povabili švedskega kralja Carla XVI Gustafa, kralja Savdske Arabije Abdullaha, luksemburškega velikega vojvodo Jeana, liechtensteinskega kneza Hansa Adama II in druge. Vsi našteti so predsedniki nacionalnih skavtskih organizacij v svojih državah.

Za slovenska podjetja, ki želijo utrditi svojo prepoznavnost v svetu, si odpreti vrata na tuja tržišča in se pozicionirati v slovenskem okolju kot podjetje, ki podpira in pomaga pri vzgoji mladih, da se razvijejo v odgovorne in samostojne posamznike, smo pripravili različne vrste sodelovanja.
Veseli bomo, če boste z vašim sodelovanjem pripomogli k boljši in uspešnejši izvedbi foruma in konference.

Uradna spletna stran koference: www.wsc2014.si.

Vizija in poslanstvo

Naša vizija: »Ustvarjajmo boljši svet!«

Naše poslanstvo: »Mlade ljudi vzgajamo, da bodo igrali konstruktivno vlogo v družbi.«

Zveza tabornikov Slovenije

Zveza tabornikov Slovenije, nacionalna skavtska organizacija (ZTS) je prostovoljna, mladinska, vzgojna in nepolitična organizacija, odprta vsem, ne glede na narodnost, spol, vero ali prepričanje. Sloni na načelih svetovnega skavtskega gibanja in poudarja pomen pluralizma, svobode posameznika, miru in moralno-etičnih vrednot, zapisanih v taborniški prisegi in dvanajstih zakonih.

ZTS kot največja slovenska mladinska organizacija združuje okoli 80 taborniških društev oziroma rodov in vključuje 10.000 mladih iz vse Slovenije. Od leta 1994 je ZTS edina slovenska članica Svetovne organizacije skavtskega gibanja WOSM (World Organization of the Scout Movement), ki združuje preko 35 milijonov mladih v 163 državah.